Tag: trị bệnh

Hoắc hương hóa thấp, ấm dạ dày

Hoắc hương tươi có tác dụng thanh thử mạnh, mùa hè nấu nước uống thay chè chống say nắng. Hoắc hương là thuốc trị nôn có hiệu quả, nhưng tùy chứng bệnh mà gia giảm. Chẳng hạn: thấp nhiệt gia